Veřejné budovy legislativa...

Do 1.7.2013 (dle zákona č.318/2012 Sb., který je poslední novelou zákona č.406/2000 Sb) musí mít zpracovaný průkaz ENB veřejná budova (budova vlastněná a užívaná orgánem veřejné moci nebo jím zřízenou institucí) s energeticky vztažnou plochou nad 500 m2*.

Přehled povinností dle zákona

Tínto zákonem se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 318/2012 ukládá povinnost pro stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

Budovy veřejné moci

 • Obecní, městské a krajské úřady
 • Budovy policie ČR, městské policie
 • Budovy hasičských sborů, dobrovolných hasičů...
 • Budovy soudů a jiných správních orgánů
 • Budovy škol - mateřských, základních, středních...
 • Dětské domovy, internáty, kojenecké ústavy...
 • Domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou
 • Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení
 • Kulturní zařízení - divadla, kina...
 • Sportovní zařízení, sportoviště...
 • Budovy stravovacích zařízení

Dle našich zkušeností víme, že dochází k rozdílným názorům na to kdo má průkaz ENB zpracovat. Provozovatelé nás mohou poptat sami a průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) si pořídit nebo se obrátit na svého zřizovatele, tj. ministerstvo, městský úřad, atd.


Časová osa - veřejné budovy • Novostavba, Renovace** (od 1.4.2013*)
 • Stávající nad 500 m2 (od 1.7.2013)
 • Stávající nad 250 m2 (od 1.7.2015)
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Po roce 2017

* Zákon stanovuje tuto povinnost již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. První tři měsíce tedy platí požadavky a podoba průkazu podle stávající vyhlášky č. 148/2007 Sb. (tzn. oproti roku 2012 nedochází k žádné změně).

** renovací se rozumí stavební úprava, nástavba nebo přístavba, která nezvětší energeticky vztažnou plochu o více než 25%

Výjimky ze zákonných požadavků na energetickou náročnost budovy • budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m²
 • kostely, mešity, chrámy
 • chaty a chalupy
 • průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ při renovaci pokud energetický audit prokáže technickou i ekonomickou nesplnitelnost požadavků
 • Budovy, které jsou kulturními památkami a budovy v památkové rezervaci nebo památkové zóně

Poptávka

Rádi pro Vás vypracujeme
nezávaznou cenovou nabídku na
zpracování průkazu energetické
náročnosti budovy (PENB).

Odeslat poptávku

Odkazy

Odeslat poptávku na estitky.com
Poptávka