PENB - Dotazy

Výčet veřejných budov, kterých se novela týká

Jedná se o budovy vlastněné a užívané orgánem veřejné moci nebo jím zřízenou institucí, např.

 • Obecní, městské a krajské úřady
 • Budovy policie ČR, městské policie
 • Budovy hasičských sborů, dobrovolných hasičů...
 • Budovy soudů a jiných správních orgánů
 • Budovy škol - mateřských, základních, středních...
 • Dětské domovy, internáty, kojenecké ústavy...
 • Domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou
 • Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení
 • Kulturní zařízení - divadla, kina...
 • Sportovní zařízení, sportoviště...
 • Budovy stravovacích zařízení

Co je energeticky vztažná plocha?

Nově zavedený pojem energeticky vztažná plocha znamená vnější podlahovou plochu sečtenou po jednotlivých podlažích. Tato plocha bude tedy číselně větší (až o desítky procent), než je součet užitných ploch bytů či kancelářských prostor.

Kdy je nutné průkaz viditelně vyvěsit?

Veřejné budovy mají povinnost průkaz vystavit u vchodu nebo ve vstupním prostoru.

Jaký je rozdíl mezi energetickým štítkem obálky budovy ČSN 73 0540-2 a průkazem ENB?

Jde o dva rozdílné dokumenty, které jsou vypracovány jinými postupy a slouží k jinému účelu. Dle ČSN 73 0540-2 je možné doložit splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy. Naproti tomu PENB je dokument, kterým je nutno doložit splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona č. 406/2000 Sb.

Co to jsou požadavky na energetickou náročnost?

Splnění požadavků se provádí prostřednictvím průkazu ENB dle vyhlášky 148/2007 Sb.(1) o energetické náročnosti budov. Tato vyhláška stanoví, že požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 6a odst. 1 zákona jsou splněny, je-li energetická náročnost hodnocené budovy nižší než energetická náročnost referenční budovy při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Měrné spotřeby energie v kWh/(m2 .rok) ve třídě C jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami referenčními.

Druh budovyABCDEFG
Rodinný dům< 5151 - 9798 - 142143 - 191192 - 240241 - 286> 286
Bytový dům< 4343 - 8283 - 120121 - 162163 - 205206 - 245> 245
Hotel a restaurace< 102102 - 200201 - 294295 - 389390 - 488489 - 590> 590
Administrativní< 6262 - 123124 - 179180 - 236237 - 293294 - 345> 345
Nemocnice< 109109 - 210211 - 310311 - 415416 - 520521 - 625> 625
Vzdělávací zařízení< 4747 - 8990 - 130131 - 174175 - 220221 - 265> 265
Sportovní zařízení< 5353 - 102103 - 145146 - 194195 - 245246 - 297> 297
Obchodní< 6767 - 121122-183184 - 241242 - 300301 - 362> 362

Jestliže budova není přiřazena k žádnému z typů budovy, pro které jsou definovány absolutní intervaly, je nutné budovu zatřídit pomocí klasifikačního indikátoru CI v souladu s evropskou normou EN 15217.

Budova jako celek by měla spadat do třídy A-C, třída D-G je z pohledu splnění požadavku vyhlášky nevyhovující.

Co dělat v případě, že budova dle PENB nesplňuje požadavky energetické náročnosti?

Je nutné doložit, že není možné požadavky splnit s ohledem na technikcé, funkční nebo ekonomické důvody. To lze doložit provedením energetického auditu. Dále existují budovy u kterých není nutné, aby PENB vyhovovaly, tj. budovy do 50m2, sezónně obydlené, budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy, atd.

Odeslat poptávku na estitky.com
Poptávka